Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964

Veronico-Lamietum hybridi Kruseman et Vlieger 1939

Synonyms: Lamio-Veronicetum politae Kruseman et Vlieger 1939; Soncho-Veronicetum agrestis Br.-Bl. 1948; Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950; Soncho-Veronicetum agrestis Br.-Bl. 1970; Euphorbio helioscopiae-Veronicetum persicae Passarge in Passarge et Jurko 1975; Euphorbio-Galinsogetum ciliatae Passarge 1981; Galeopsio-Galinsogetum Poldini et al. 1998.


Діагностичні види: Euphorbia helioscopia, Lamium purpureum, Sonchus oleraceus, Veronica hederifolia, V. persica.
Умови місцезростань: сади, долини річок на чорноземах передгірських з незначним застосуванням агротехнічних заходів; клумби, механічно порушені місцезростання на насипних і коричневих ґрунтах.
Поширення в Україні: Південнобережний та східна частина Передгірського Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.