Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Eleocharition soloniensis Philippi 1968

Mіddendorfio borysthenicae-Crypsietum alopecuroidіs Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3о, 5)

Діагностичні види: Crypsis alopecuroides, Juncus sphaerocarpus, Lythrum thymifolia, Middendorfia borysthenica, Myosurus minimus, Ranunculus sceleratus, Rorippa brachycarpa.

Умови місцезростань: окраїни замулених ариків, які пересихають.

Поширення в Україні: Степ — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.