Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964

Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1951

Synonyms: Veronicetum hederifolio-triphуlli Slavnić 1944 (art. 1); Veronico-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971; Veronicetum trilobo-triphylli Holzner 1973; Consolido-Veronicetum Kropáč 1981 (art. 2b); Lamio amplexicauli-Thlaspietum arvensis Kripelová 1981 (syntax. syn.); Veronicetum hederifolio-sublobatae Kropáč 1997; Veronicetum hederifolio-trilobae Kropáč 1997; Veronicetum hederifolio-trilobae Kropáč 2006.


Діагностичні види: Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica hederifolia, V. persica.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних культур, весняні угруповання клумб, механічно порушені місцезростання, урбанізовані території з ущільненими коричневими ґрунтами та чорноземами південними.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони, Гірський Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.