Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964

Polygono scabri-Galinsogetum ciliatae Solomakha in Solomakha et al. 1992

Діагностичні види: Galeopsis tetrahit, Galinsoga urticifolia, Persicaria scabra, Rumex confertus, Stellaria media.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних культур на бурих гірсько-лісових ґрунтах у нижньому гірському поясі.
Поширення в Україні: Українські Карпати.
Синсозологічний статус: не має.

.