Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964

Mercurialіetum annuae Kruseman et Vlieger ex Sissingh in Westhoff et al. 1946

Synonyms: Mercurialіetum annuae Kruseman et Vlieger 1939 (art. 3b); Panico-Mercurialіetum annuae (Allorge 1922) Tx. 1950 (art. 2b); Amarantho-Fumarietum J. Tx. 1955; Setario viridis-Fumarietum J. Tx. 1955; Setario-Veronicetum politae Oberd. 1957 p. p.; Thlaspio-Veronicetum politae Görs 1966; Stellario mediae-Mercurialietum annuae Ubrizsy 1967; Amarantho retroflexi-Diplotaxietum muralis amaranthetosum Holzner 1973; Mercurialіetum annuae Kruseman et Vlieger 1939 em. T. Müller in Oberd. 1983; Amarantho-Chenopodietum albi Schubert 1989; Mercurialis annuae comm. Levon 1996 (art. 3b, 3c, 3f).


Діагностичні види: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Mercurialis annua, Solanum nigrum.
Умови місцезростань: покинуті угіддя, городи, клумби, механічно порушені місцезростання, звалища побутового сміття, частіше на мінералізованому субстраті.
Поширення в Україні: степова і лісостепова зони, Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.