Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Chenopodio albi-Descurainion sophiae Solomakha et al. in Solomakha 1988

Діагностичні види: Chenopodium album, Ch. suecicum, Descurainia sophia, Fumaria
schleicheri, Lactuca serriola, Sonchus oleraceus.


Агрофітоценози зернових культур на чорноземах типових, звичайних і південних лісостепової й степової зон України, включно із Кримом.

.