Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Anthemido ruthenicae-Sisymbrion orientalis Solomakha 1990

Anthemido ruthenicae-Vicietum villosae Solomakha 1990

Synonyms: Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae Holzner 1973; Anthemido ruthenicae-Descurainietum sophiae Solomakha 1988 (art. 3b); Sisymbrio orientalis-Anthemidetum ruthenicae Borhidi 2003 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Anthemis ruthenica, Bromus arvensis, Cerastium ucrainicum, Descurainia sophia, Polygonum aviculare, Vicia villosa.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на чорноземах південних супіщаних.
Поширення в Україні: південь степової зони.
Синсозологічний статус: не має.

.