Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Salsolion ruthenicae Philippi ex Oberd. 1983

Synonyms: Salsolion ruthenicae Philippi 1971 (art. 2b); Conyzo-Bromion tectorum Passarge 1978 (art. 2b); Conyzo-Senecionion viscosi Eliáš 1986 (art. 3b); Eragrostio-Amaranthion crispi Mucina 1991 (art. 2b).


Діагностичні види: Anisantha tectorum, Corispermum pallasii, Salsola tragus.


Вторинні угруповання ксерофітів на сипких і сухих, переважно піщаних насипах, техногенних субстратах по поверхні піщаних заплав, у околицях промислових підприємств населених пунктів.

.