Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Eragrostion Tx. in Oberd. 1954

Portulacetum oleracei Felföldy 1942

Synonyms: Digitario-Portulacetum Tímár et Bodrogközi 1955 (art. 41b); Digitario-Portulacetum Bodrogközi in Tímár et Bodrogközi 1959; Polygono-Portulacetum oleraceae Eliáš 1986.


Діагностичні види: Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor, Hibiscus trionum, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea.
Умови місцезростань: механічно порушені відкриті, освітлені ділянки на слабогумусних супіщаних чорноземах, агроценози просапних культур на коричневих і темно-каштанових ґрунтах, південних слабогумусованих чорноземах, виноградники на дерново-підзолистих ґрунтах.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони, Закарпаття, Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.