Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Eragrostion Tx. in Oberd. 1954

Eragrostio-Amaranthetum albi Morariu 1943

Діагностичні види: Amaranthus albus, Echinochloa crusgalli, Eragrostis minor, Fallopia convolvulus.
Умови місцезростань: післядемутаційні або післяпосівні ділянки.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.