Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Eragrostion Tx. in Oberd. 1954

Digitario sanguіnalіs-Eragrostіetum mіnorіs Tx. ex von Rochow 1951

Synonyms: Panіco sanguіnalіs-Eragrostіetum mіnorіs Tx. 1950 (art. 2b); Panіco sanguіnalіs-Eragrostіetum mіnorіs Tx. ex von Rochow 1951; Setarietum viridi-verticilatae Kopecký in Hejný, Kopecký, Jehlík et Kripperová 1979 p. p.


Діагностичні види: Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor.
Умови місцезростань: насипи, котловани, газони, узбіччя доріг з піщаними або зовсім несформованими ґрунтами.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.