Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946

Stachyo annuae-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Synonyms: Stachyo annuae-Setarietum glaucae Felföldy 1942 (art. 43); Ajugo chamaepitys-Setarietum glaucae Krippelova 1981 (art. 43).


Діагностичні види: Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Setaria glauca, S. viridis, Stachys annua.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних культур на чорноземоподібних або дерново-карбонатних ґрунтах, локально — на південних чорноземах.
Поширення в Україні: Передгірський і Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.