Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946

Orobancho ramosae-Stachyetum annuae Bagrikova 1997

Діагностичні види: Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, Heliotropium europaeum, Phelipanche ramosa, Stachys annua.
Умови місцезростань: тютюнові поля на дерново-карбонатних, гірських буро-лісових ґрунтах на висоті 100—200 м над р. м.
Поширення в Україні: західна частина Передгірського Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.