Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946

Echinochloo-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Synonyms: Echinochloo-Setarietum viridis Kruseman et Vlieger (1939) 1940; Echinochloo cruris-galli-Setarietum viridis Kruseman et Vlieger in Sissingh et al. 1940 (syntax. syn.); Echinochloo-Setarietum glaucae Kruseman et Vlieger (1939) 1940 (art. 41b); Panico-Galinsogetum Tx. et Becker 1942; Echinochloo-Setarietum glaucae Felföldy 1942 (art. 43); Galinsogo-Setarietum (Tx. et Becker 1942) Tx. 1950 (syntax. syn.); Setario-Galinsogetum (Tx. et Becker 1942) Tx. 1950 (art. 29, 43); Setario glaucae-Galinsogetum parviflorae Tx. 1950 (syntax. syn.); Chenopodio-Setarietum Záhradniková-Rozetská 1955 (art. 43); Amarantho retroflexi-Diplotaxietum muralis Holzner 1970 (art. 2b); Diplotaxio muralis-Amaranthetum retroflexi Holzner 1973 (art. 29); Setario glaucae-Galinsogetum parviflorae Tx. 1950 em. T. Müller in Oberd. 1983 (art. 29, 43); Ambrosio-Echinochloetum cruris-galli Marjushkina et Solomakha 1985 (art. 3b); Echinochloo-Elytrigietum repentis Solomakha 1987 (art. 3b); Stachyetum palustris Gamor 1987 (art. 3b).


Діагностичні види: Chenopodium album, Echinochloa crusgalli, Fallopia convolvulus, Galinsoga parviflora, Setaria glauca, S. viridis.
Умови місцезростань: прилеглі ділянки оброблюваних угідь, угруповання зернових, зернобобових, просапних культур, багаторічних трав, покинутих городів на дерново-підзолистих, сірих лісових, буроземно-підзолистих ґрунтах, чорноземах типових, звичайних, опідзолених, південних, супіщаних, у горах — до висоти 400 м над р. м. на бурих гірсько-лісових ґрунтах, попередників рису (люцерни, вівса) на темно-каштанових ґрунтах, а також насаджень декоративних рослин та порушених місцезростань у населених пунктах.
Поширення в Україні: лісова, лісостепова і степова зони, Карпати, Закарпаття, Степовий та Південнобережний Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.