Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946

Amarantho retroflexi-Setarietum glaucae Solomakha et al. in Solomakha 1987

Synonyms: Amarantho retroflexi-Setarietum viridis Bagrikova 1996 (art. 3b).


Діагностичні види: Amaranthus retroflexus, Setaria glauca, Sonchus arvensis, S. oleraceus.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних, зернових культур на чорноземах типових і звичайних; тютюнових насаджень на коричневих ґрунтах нижнього гірського поясу; а також угруповання порушених ґрунтів на урбанізованих територіях.
Поширення в Україні: лісостепова і степова зони, південно-східна частина Гірського Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.