Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946

Amarantho blitoidis-Setarietum viridis Bagrikova 2005

Діагностичні види: Amaranthus blitoides, Setaria viridis.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних культур на південних чорноземах.
Поширення в Україні: Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.