Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Epilobion augustifolii Oberd. 1957

Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii Tx. 1937

Synonyms: Senecioni-Chamaenerietum (Hueck 1931) Tx. 1950; Epilobietum angustifolii Rübel 1930 em. Oberd. 1973; incl. Senecioni-Rumicetum acetosellae Passarge 1981.


Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Chamerion angustifolium, Fragaria vesca, Rubus idaeus, Rumex acetosella, Salix caprea, Senecio sylvaticus, S. viscosus, Urtica dioica.
Умови місцезростань: ділянки перших двох років після вирубування соснових, рідше — збіднених варіантів листяних лісів, з піщаними й супіщаними ґрунтами.
Поширення в Україні: Карпати, Розточчя, Опілля.
Синсозологічний статус: не має.

.