Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Epilobion augustifolii Oberd. 1957

Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonova 1986

Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Calamagrostis arundinacea, Chamerion angustifolium, Dryopteris filix-mas, Prenanthes purpurea, Rubus idaeus, Senecio sylvaticus, Sorbus aucuparia.
Умови місцезростань: ділянки на підзолистих ґрунтах на місці вирубаних листяних і мішаних лісів.
Поширення в Україні: Карпати, Розточчя, Опілля.
Синсозологічний статус: не має.

.