Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Epilobion augustifolii Oberd. 1957

Rubo-Chamaenerietum angustifolii Hadač et al. 1969

Synonyms: comm. Rubus idaeus-Epilobium angustifolium Vrtkovä in Šmarda et al. 1963
(art. 3c).
Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Calamagrostis arundinacea, Chamerion angustifolium, Festuca rubra, Fragaria vesca, Hypericum maculatum, Rubus idaeus, Urtica dioica.
Умови місцезростань: вирубки листяних і мішаних лісів з піщаними, супіщаними та підзолистими ґрунтами.
Поширення в Україні: Карпати, Полісся, північ Лісостепу.
Синсозологічний статус: не має.

.