Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Fragarion vescae Tx. ex von Rochow 1951

Rubo idaei-Sambucetum ebuli Jarolimek et al. 1997

Synonyms: ’Sambucus ebulus A.-F.’ Kaiser 1926 (art. 3c); Atropo-Sambucetum Mucina 1993 (art. 2b).
Діагностичні види: Galium odoratum, Impatiens parviflora, Rubus fruticosus agg., Sambucus ebulus, Urtica dioica.
Умови місцезростань: напівзатінені ділянки вирубок, порушені лісові ценози на вологих і багатих на гумус ґрунтах.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.
Синсозологічний статус: не має.

.