Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Geo-Acerion platanoidis L. Ishbirdinа et A. Ishbirdin 1991

Geo-Aceretum platanoidis L. Ishbirdinа et A. Ishbirdin 1991

Діагностичні види: Acer platanoides, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Torilis japonica.
Умови місцезростань: ценози штучних насаджень широколистих порід дерев на чорноземах, які слугують лісосмугами, а також надмірно деградовані унаслідок випасання і рекреації природні ліси.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ.
Синсозологічний статус: не має.

.