Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Geo-Acerion platanoidis L. Ishbirdinа et A. Ishbirdin 1991

Elytrigio repentis-Populetum nigrae Smetana 2002 nom. inval. (art. 3o, 5)

incl. Kochio scopariae-Populetum nigrae Smetana 2002 (art. 3o, 5).
Діагностичні види: Elytrigia repens, Kochia scoparia, Populus nigra.
Умови місцезростань: штучні насадження Populus nigra у нижніх частинах схилів та на вирівняних ділянках з чорноземоподібними ґрунтами.
Поширення в Україні: степова зона.
Синсозологічний статус: не має.
 

.