Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Geo-Acerion platanoidis L. Ishbirdinа et A. Ishbirdin 1991

Dactylido glomeratae-Betuletum pendulae Smetana 2002 nom. inval. (art. 3o, 5)

Діагностичні види: Betula pendula, Dactylis glomerata, Populus nigra.
Умови місцезростань: насадження Betula pendula на вирівняних або слабопохилих ділянках з чорноземоподібними ґрунтами.
Поширення в Україні: лісостепова і степова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.