Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013

Impatienti parviflorae-Robinietum Sofron 1967

Synonyms: Poo nemoralis-Carpinetum Kramarets et al. 1992 (art. 3o, 5).
Діагностичні види: Galinsoga parviflora, Impatiens parviflora, Lapsana communis, Phalacroloma annuum, Solanum nigrum.
Умови місцезростань: насадження Robinia pseudoacacia та деградовані внаслідок антропогенного впливу грабово-дубові і дубово-соснові угруповання на вирівняних ділянках або пологих схилах терас річкових долин зі змитими сірими лісовими або дерново-підзолистими ґрунтами.
Поширення в Україні: по всій території.
Синсозологічний статус: не має.

.