Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013

Elytrigio repentis-Robinietum pseudoacaciae Smetana 2002 nom. inval. (art. 3o, 5)

Synonyms: Galio aparines-Robinietum pseudoacaciae Smetana 2002 (art. 3o, 5).
Діагностичні види: Ballota nigra, Elytrigia repens, Galium aparine, Leonurus villosus.
Умови місцезростань: штучні насадження Robinia pseudoacacia на верхівках схилів з еродованими чорноземоподібними або суглинистими ґрунтами, часто із значним вмістом карбонатів.
Поширення в Україні: лісостепова і степова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.