Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Chelidonio-Acerion negundi L. Ishbirdinа et A. Ishbirdin 1991

Chelidonio-Aceretum negundi L. Ishbirdinа et A. Ishbirdin 1991

Діагностичні види: Acer negundo, Arctium tomentosum, Chelidonium majus, Taraxacum officinale.
Умови місцезростань: здебільшого на щільних субстратах, в умовах достатнього зволоження.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ.
Синсозологічний статус: не має.

.