Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CRITHMO-STATICETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Kochio prostratae-Limonion meyeri Korzhenevsky et Klyukin 1987

Puccinellio distantis-Limonietum meyeri Korzhenevsky et Klyukin 1987

Діагностичні види: Holosteum umbellatum, Kochia prostrata, Limonium meyeri, Puccinellia distans.
Умови місцезростань: верхня третина активного кліфу, поверхні кекурів і скельних блоків, що змістилися у море внаслідок скидів і зсувів.
Поширення в Україні: узбережжя Криму.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1240). У складі ценозів беруть участь занесені до Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря Asparagus pallasii, Червоної книги Чорного моря — Ephedra distachya.

.