Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС AMMOPHILETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Elymion gigantei Morariu 1957

Crambetum maritimae Şerbănescu 1970

Synonyms: Crambo pontici-Leymetum sabulosi Tyshchenko 1998 (syntax. syn.); Crambetum ponticae Smetana 2002 nom. superfl. (art. 29c, 30, 32b).
Діагностичні види: Crambe pontica.
Умови місцезростань: гриви приморських валів.
Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1220). Діагностичним видом синтаксону є причорноморський ендем Crambe pontica, занесений до Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря. У складі угруповань також беруть участь занесені до Червоної книги України Astrodaucus littoralis, Glycyrrhiza glabra і Astragalus onobrychis, Червоної книги Чорного моря — Ephedra distachya, Euphorbia peplis і Eryngium maritimum.

.