Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС AMMOPHILETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Elymion gigantei Morariu 1957

Centaureo odessanae-Elymetum gigantei Vicherek 1971

Діагностичні види: Centaurea odessana, Leymus sabulosus.
Умови місцезростань: заударні частини приморських дюн.
Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.
Синсозологічний статус: діагностичним видом синтаксону є причорноморський субендем Centaurea odessana. У складі угруповань з високим ступенем константності беруть участь занесені до Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря Crambe pontica, Червоної книги Чорного моря — Eryngium maritimum.

.