Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС AMMOPHILETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Elymion gigantei Morariu 1957

Elymetum gigantei Morariu 1957

Synonyms: Agrostio maeoticae-Gypsophiletum perfoliatae Umanets, Voityuk et I. Solomakha
2001 (syntax. syn.); Secali-Seselietum tenderiensi Umanets, Voityuk et I. Solomakha 2001 (syntax. syn.).
Діагностичні види: Carex ligerica, Leymus sabulosus.
Умови місцезростань: переважно вирівняні ділянки приморських валів, що знаходяться під впливом морських хвиль короткий період.
Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.
Синсозологічний статус: у складі угруповань беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Tragopogon borysthenicus (з високим ступенем константності) і Asparagus litoralis, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Crambe pontica, Червоної книги Чорного моря Euphorbia peplis і Eryngium maritimum.

.