Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CAKILETEA MARITIMAE TX. ET PREISING IN TX. EX BR.-BL. ET TX. 1952

Союз Cakilion euxinae Géhu et al. 1994

Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971

Діагностичні види: Cakile euxina, Salsola tragus auct.
Умови місцезростань: приморські ділянки формування.
Поширення в Україні: Причорномор’я, острови затоки Сиваш.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1210). У складі ценозів беруть участь занесені до Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря Glaucium flavum і Crambe pontica, Червоної книги Чорного моря Eryngium maritimum і Euphorbia peplis.

.