Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CAKILETEA MARITIMAE TX. ET PREISING IN TX. EX BR.-BL. ET TX. 1952

Союз Cakilion euxinae Géhu et al. 1994

Cakilo euxinae-Salsoletum tragi Vicherek 1971

Synonyms: Cakilo euxinae-Salsoletum Vicherek 1971 em. Korzhenevsky et Klyukin 2001.
Діагностичні види: Atriplex prostrata, Cakile euxina, Salsola tragus.
Умови місцезростань: алювіальні приморські ділянки формування, що зазнають незначного впливу морських хвиль.
Поширення в Україні: Причорномор’я, острови затоки Сиваш, Південно-Східний Крим.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1210).

 

.