Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CAKILETEA MARITIMAE TX. ET PREISING IN TX. EX BR.-BL. ET TX. 1952

Союз Cakilion euxinae Géhu et al. 1994

Lactuco tataricae-Cakiletum euxinae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2001

Synonyms: Cakilo euxinae-Lactucetum tataricae (Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2001) Golub et al. 2006 (nom. superfl.) (art. 29a,c) (syntax. syn.).
Діагностичні види: Cakile euxina, Crambe pontica, Lactuca tatarica.
Умови місцезростань: піщані горбкуваті приморські ділянки.
Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1210). Діагностичним видом синтаксону є занесений до Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря — Crambe pontica.

.