Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CAKILETEA MARITIMAE TX. ET PREISING IN TX. EX BR.-BL. ET TX. 1952

Союз Cakilion euxinae Géhu et al. 1994

Cakilo euxinae-Euphorbietum peplidis Dubyna, Neuhäuslová et Shelуag-Sosonko 1994

Діагностичні види: Cakile euxina, Euphorbia peplis.
Умови місцезростань: алювіальні приморські ділянки формування.
Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1210). Діагностичним видом синтаксону є Euphorbia peplis, занесена до Червоної книги Чорного моря. У складі угруповань також беруть участь занесені до Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Crambe pontica і Astrodaucus littoralis.

.