Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т2 Мезофітні трав’яні біотопи

Т2.2 Мезофітні луки пасовищного використання

Т2.2.3 Гірські пасовища Криму / Mountain pastures of Crimea

EUNIS: E2.1 Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows / Постійні мезотрофні пасовища і луки, що випасаються по отаві.

Резолюція 4 Бернської конвенції: –

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: E1.251 Післялісові гірські луки; E1.252 Лучні угруповання в карстових воронках яйли.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931, Trifolio pratensis-Brizion elatioris Didukh et Kuzemko 2009; Poo alpinae-Trisetetalia Ellmauer et Mucina 1993, Helictotricho compressi-Bistortion officinalis Didukh et Kuzemko 2009.

Характерні види: вищі судинні рослиниAlchemilla spec. div., Betonica officinalis, Bistorta officinalis, Briza elatior, Dorycnium herbaceum, Helictotrichon compressum, Geranium sanguineum, Luzula taurica, Scabiosa columbaria, Veronica gentianoides. Всього характерних видів – 10; порогове значення – 5.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Alchemilla spec. div., Brachypodium pinnatum, Briza elatior, Dactylis glomerata, Dorycnium herbaceum, Festuca pratensis, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Helictotrichon compressum, Poa pratensis.

Екологічна характеристика. Формуються на північних, західних, рідше південних та східних крутизною до 20º схилах хребтів на місці зведених лісів, безлісних прияйлинських територій та у від’ємних формах рельєфу яйли. Вони приурочені до потужних гірсько-лучних, чорноземовидних ґрунтів на елювії та делювії вапняків, характеризуються промивним або періодично промивним режимом. Вміст гумусу високий (6–10%), реакція від слабколужної до слабкокислої.

Поширення: в Європі – Степовий біогеографічний регіон; в Україні – Гірськокримський округ Евксинської провінції Середземноморської області.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAnacamptis pyramidalis, Botrychium lunaria, Crocus speciosus, C. tauricus, Gladiolus imbricatus, Gymnаdenia conopsea, Orchis fragrans (як Anacamptis fragrans), Orchis militaris, O. morio (як A. morio), O. picta (як A. picta), Orchis tridentata (як Neotinea tridentata), Viola oreades; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, локально перевипас.

Менеджмент: помірний випас.

Автор: Я.П. Дідух

.