Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т2 Мезофітні трав’яні біотопи

Т2.2 Мезофітні луки пасовищного використання

Т2.2.2 Гірські пасовища Карпат / Mountain pastures of Carpathians

EUNIS: E2.1 Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows / Постійні мезотрофні пасовища і луки, що випасаються по отаві.

Резолюція 4 Бернської конвенції: –

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: E1.251 Післялісові гірські луки; E1.252 Лучні угруповання в карстових воронках яйли.

Зелена книга України: – 

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931, Trifolio pratensis-Brizion elatioris Didukh et Kuzemko 2009; Poo alpinae-Trisetetalia Ellmauer et Mucina 1993, Helictotricho compressi-Bistortion officinalis Didukh et Kuzemko 2009.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrostis capillaris, Alchemilla spp., Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Colchicum autumnale, Cynosurus cristatus, Euphrasia rostkoviana, E. salisburgensis, E. stricta, Festuca rubra, Galium pumilum agg., Leontodon hispidus, Lolium perenne, Orchis morio, Phleum pratense, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Poa alpina, Potentilla aurea, Prunella vulgaris, Rhinanthus minor, Thymus pulcherrimus, Trifolium repens. Всього характерних видів – 24; порогове значення – 5.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis capillaris, Alchemilla spp., Festuca rubra, Poa alpina, Trifolium repens; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Plagiomnium affine, Thuidium abietinum, Th. delicatulum.

Екологічна характеристика. Післялісові гірські пасовища, які формуються в гірських долинах у різних частинах схилів різної експозиції та крутизни переважно в лісовому поясі. Ґрунтовий покрив представлений найчастіше буроземними ґрунтами, інколи опідзоленими, дерново-буроземними лучно-гірськими важкого механічного складу, бідними на поживні речовини.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська провінція.

Репрезентативність: A. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниBotrychium lunaria, Colchicum autumnale, Crocus heuffelianus, Gladiolus imbricatus, Gymnаdenia conopsea, Listera ovata, Orchis morio (як Anacamptis morio), Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені;  з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, локально перевипас.

Менеджмент: помірний випас.

Автор: А.А. Куземко

.