Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т2 Мезофітні трав’яні біотопи

Т2.2 Мезофітні луки пасовищного використання

Т2.2.1 Рівнинні та низькогірні пасовища / Low and medium altitude pastures

EUNIS: E2.1 Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows / Постійні мезотрофні пасовища і луки, що випасаються по отаві.

Резолюція 4 Бернської конвенції: –

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: –

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931, Cynosurion cristati Tx. 1947; Poo alpinae-Trisetetalia Ellmauer et Mucina 1993, Poion alpinae Gams ex Oberd. 1950.

Характерні види: вищі судинні рослиниAnthoxanthum odoratum, Bellis perennis, Lolium perenne, Luzula campestris, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Trifolium dubium, T. repens. Всього характерних видів – 8; порогове значення – 4.

Cтруктура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Trifolium repens.

Екологічна характеристика. Післялісові заплавні та позазаплавні низькотравні луки, які формуються переважно у центральних частинах заплав річок, або поза заплавами – на безлісих плоских схилах терас річкових долин, на пологих схилах і у верхніх частинах невисоких підвищень вододільних плато, на старих перелогах; у заплавах річок займають рівнинні та рівнинно-підвищені ділянки центральної, рідше притерасної та прируслової частин. Формуються на ділянках з дерновими, лучними, лучно-дерновими, інколи дерново-глеєвими або підзолистими ґрунтами переважно легкого механічного складу – піщаними, супіщаними, глинисто-піщаними та суглинистими ґрунтами. Обов’язковою умовою їх формування є пасовищне використання різної інтенсивності, але не надмірне.

Поширення: в Європі – Середземноморський, Атлантичний, Альпійський, Паннонський, Бореальний та Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Центральноєвропейська, Східноєвропейська лісова, Східноєвропейська лісостепова, Карпатсько-Альпійська гірська, Паннонська провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниDactylorhiza incarnata, D. sambucina, D. majalis, Colchicum autumnale, Orchis signifera, O. ustulata (як Neotinea ustulata), Sesleria caerulea; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: перевипас, гідробудівництво, забудова та розорювання річкових заплав та долин.

Менеджмент: помірний випас.

Автор: А.А.Куземко

.