Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.3 Лучні степи

Т1.3.3 Лучні степи Гірського Криму / Meadow steppe of Mountain Crimea

EUNIS: E1.23 Meso-xerophile subcontinental meadow-steppes (Cirsio-Brachypodion) / Мезо-ксерофільні субконтинентальні лучні степи (Cirsio-Brachypodion).

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.2 Perennial calcareous grasslands and basic steppes / E1.2 Багаторічні трав’яні кальцифітні угруповання та степи; Х18 Wooded steppe / Степи, що заростають лісом.

Додаток І Оселищної Директиви: 6210 Semi-natural dry grasslands on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites) / Напівприродні ксерофітні трав’яні угруповання на вапнякових субстратах (Festuco-Brometalia) (*оселища, важливі для орхідних).

UkrBiotop: E2.1412 Дернинні лучно-степові угруповання на добре розвинутих чорноземових ґрунтах високих яйл; Е2.1421 Біотопи дернинних типчаково-ковилових степів низьких яйл; Е2.143 Біотопи лучних степів нижнього поясу.

Зелена книга України: 89. Угруповання формації ковили вузьколистої (Stipeta tirsae).

Синтаксономія: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947, Festucetalia valesiacae Soó 1947, Adonido vernalis-Stipion tirsae Didukh in Didukh et Mucina 2014.

Характерні види: вищі судинні рослиниAlopecurus vaginatus, Alyssum trichostachyum, Bromopsis taurica, Cerastium biebersteinii, Festuca callieri, Helianthemum chamaecistus, Hieracium tephropodum, Hypericum linarioides, Pedicularis sibthorpii, Phlomis taurica, Stipa tirsa, Teucrium polium, Trinia glauca. Всього характерних видів – 13; порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Stipa tirsa, Filipendula vulgaris, Bromopsis taurica, Thalictrum minus, Phlomis tuberosa, Festuca rupicola, Koeleria cristata, Poa angustifolia, Helianthemum chamaecistus, Fragaria viridis.

Екологічна характеристика. Займає вирівняні ділянки та некруті (до 25°) схили різної експозиції, найчастіше південні та східні, південно-східні, рідше на західних, північно-східних, але не північної експозиції, на вершинах та прилеглих схилах кримських яйл, по долинах спускається до висоти 500 м н.р.м. Гірські лучно-степові типові чорноземовидні ґрунти різної потужності з глибоким промочуванням в зимово-весняний період і висушуванням у літній. Вміст гумусу 5–10%, pН 6,5–7,3.

Поширення: в Європі – Середземноморський біогеографічний регіон; в Україні – Евксинська провінція.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAdonis vernalis, Cerastium biebersteinii, Crocus angustifolius, C. speciosus, C. tauricus, Orchis morio (як Anacamptis morio), Stipa capillata, S. oreades, S. tirsa, Paeonia tenuifolia, Pulsatilla taurica, Senecio tauricus, Viola oreades; з Резолюції 6 Бернської конвенціїPaeonia tenuifolia; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: надмірний випас, штучне лісорозведення, рекреація, забудова.

Менеджмент: помірний випас. 

Автор: Я.П. Дідух

.