Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.2 Петрофітні степи

Т1.2.4 Петрофітні степи на крейді / Petrophyte steppe on chalk

EUNIS: E1.13 Continental dry rocky steppic grasslands and dwarf scrub on chalk outcrops / Континентальні остепнені трав’яні і чагарничкові угруповання на відслоненнях крейди.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.13 Continental dry rocky steppic grasslands and dwarf scrub on chalk outcrops / Континентальні остепнені трав’яні і чагарничкові угруповання на відслоненнях крейди.

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: E2.222 Петрофітні степи на крейдяних виходах Середньоруської височини (Centaureo carbonatae-Koelerion talievii).

Зелена книга України: 102. Угруповання формації осоки низької (Cariceta humilis); 112. Угруповання формації сонцецвіту сивого (Helianthemeta cani: incl. Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz., H. сretophilum Klok. et Dobrocz.).

Синтаксономія: Helianthemo-Thymetea Romaschenko et al., 1996, Thymo cretacei-Hyssopetalia cretacei Didukh 1989, Centaureo carbonatae-Koelerion talievii Romashchenko et al. 1996. 

Характерні види: вищі судинні рослиниAndrosace koso-poljanskii, Anthericum ramosum, Astragalus austriacus, Bupleurum falcatum, Campanula sibirica, Carex humilis, C. pediformis, Centaurea marschalliana, Galium tinctorium, Jurinea arachnoidea, Koeleria talievii, Onosma tanaitica, Polygala sibirica, Vincetoxicum hirundinaria. Всього характерних видів – 14; порогове значення – 7.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Carex humilis, C. pediformis, Thymus calcareus, Onosma simplicissima, Androsace koso-poljanskii, Hedysarum grandiflorum, Pimpinella tragium, Gypsophila oligosperma, Cephalaria uralensis, Asperula tephrocarpa, Silene supina.

Екологічна характеристика. Угруповання приурочені до слабо еродованих схилів та “лобів” з крейдяним підґрунтям відрогів Середньоруської височини, що спостерігаються на правих крутих берегах річок та балок. Клімат субконтинентальний (субаридний) характеризується різкими температурними амплітудами між зимовим та літнім періодами. Ґрунтовий покрив не формується (регосолі) або ґрунти мало розвинуті (рендзини) з накопиченням дрібнозему на досить щільних виходах крейди. Вміст гумусу у верхніх шарах може бути високий (до 10%), проте він через коагуляцію з карбонатами не розкладається. рН лужна (7,5–8,0).

Поширення: в Європі – Континентальний та Степовий біогеографічні регіони (відроги Середньоруської височини басейну Дону та Волги); в Україні – Середньодонська підпровінція, Понтичної степової провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAndrosace koso-poljanskii, Carex pediformis, Diplotaxis cretacea, Elytrigia stipifolia, Festuca cretacea, Koeleria talievii, Onobrychis vassilczenkoi, Stipa lessingiana, S. рulcherrima; з Резолюції 6 Бернської конвенціїPulsatilla patens, Paeonia tenuifolia; з додатків II, IV Оселищної ДирективиPulsatilla patens.

Загрози: штучне заліснення, терасування схилів, розробка кар’єрів та видобуток крейди.

Менеджмент: розширення мережі заповідних об’єктів та дотримання заповідного режиму.

Автор: Я.П. Дідух

.