Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.2 Петрофітні степи

Т1.2.3 Петрофітні гірські степи на карбонатних субстратах / Petrophyte mountain steppes on carbonate substrata

Підтип Т1.2.3.а Петрофітні гірські степи на карбонатних субстратах Закарпаття

Підтип Т1.2.3.б Петрофітні гірські степи на карбонатних субстратах гірського Криму

EUNIS: аналог E1.51 Mediterraneo-montane steppes / Середземноморсько-гірські степи.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.2 Perennial calcareous grassland and basic steppes / Багаторічні трав’яні кальцифітні угруповання та степи.

Додаток І Оселищної Директиви: аналог 6190 Rupicolous pannonic grassland (Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis) / Наскельні паннонські трав’яні угруповання (Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis).

UkrBiotop: E:2.1513 Гірсько-степові біотопи з високим розрідженим травостоєм високих яйл; E:2.1514 Біотопи ксерофітного різнотрав’я на денудованих виходах карбонатів середнього поясу; E2.211 Біотопи ксеротичного різнотрав’я на денудаційних формах рельєфу нижнього поясу та передгір’їв; E2.213 Біотопи фриганоїдів (томіляри та петрофітні степи) на денудаційних формах рельєфу вапняків та крейди передгір’ї в Криму.

Зелена книга України: 82. Угруповання формації асфоделіни жовтої та кримської (Asphodelineta luteae et tauricae); 93. Угруповання формації ковили каменелюбної (Stipeta lithophilae); 102. Угруповання формації осоки низької (Cariceta humilis); 104. Угруповання формації сеслерії Хейфлерової (Seslerieta heufleranae); 109. Угруповання формації люцерни скельної (Medicageta rupestris); 113. Угруповання формації чаберу кримського (Saturejeta tauricae).

Синтаксономія: Festuco-Brometea Br.-Bl. et  Tx. ex Soo 1947, Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968, Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis (Soó 1971) Chytrý et Mucina in Mucina et al. 1993, Androsaco tauricae-Caricion humilis Didukh in Mucina et Didukh 2014, Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014; Psoretea decipientis Mattick ex Follmann 1974, Toninietalia coeruleonigricantis Hadač in Klika ex Hadač 1962, Toninion coeruleonigricantis Hadač in Klika 1948; Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980, Verrucarietalia nigrescentis Klement 1950, Aspicilion contortae Roux 2009.

Характерні види: Т1.2.3.а: вищі судинні рослиниAllium montanum, Cardaminopsis arenosa, Carex humilis, Galium transcarpaticum, Festuca saxatilis, Seseli libanotis, Sesleria heuflerianaмохоподібні Ditrichum flexicaule, Rhytidium rugosum, Tortella tortuosa. Всього характерних видів – 10, порогове значення – 4 види вищих судинних рослин. Т1.2.3.б: вищі судинні рослини Alopecurus vaginatus, Alyssum tortuosum agg., Alyssum trichostachyum, Androsace taurica, Anthyllis biebersteinii, Asperula caespitans, Asperula galioides, Asphodeline lutea, A. taurica, Bromopsis taurica, Carex humilis, Chamaecytisus polytrichus, Euphorbia petrophila, Genista albida, Helianthemum stevenii, Jurinea stoechadifolia, Koeleria lobata, Medicago rupestris, Onosma taurica, Paronychia cephalotes, Potentilla depressa, P. pedata, Pіmpinella lithophila, Salvia scabiosifolia, Satureja taurica, Scorzonera crispa, Sideritis taurica, Stipa lithophila, Teucrium jailae, T. polium, Thymus callieri, Th. tauricus, Veronica taurica; лишайникиAspicilia contorta, Collema tenax, Placidium squamulosum, Rinodina bischoffii, Sarcogyne regularis. Всього характерних видів – 33, порогове значення – 10 видів вищих судинних рослин.

Структура: Т.1.2.3.а: домінанти травяного ярусу – Sesleria heufleriana, Seseli libanotis, Carex humilis; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Ditrichum flexicaule, Tortella tortuosa. Т.1.2.3.б: домінанти трав’яного ярусу – Bromopsis taurica, Galium verum, Stipa lithophila, Asphodeline lutea, Elytrigia strigosa. Stipa lithophila (верхній під'ярус); Salvia scabiosifolia, Helianthemum stevenii, Teucrium chamaedrys, Genista albida (середній під'ярус); Carex humilis, Festuca callieri, Koeleria brevis, Thymus callieri, Th. dzevanovskyi, Th. tauricus, Chamaecytisus polytrichus, Androsace taurica, Asperula caespitans, Teucrium polium, Fumana procumbens, Medicago rupestris, Satureja taurica (нижній під'ярус); домінанти мохово-лишайникового ярусу – Collema tenax, Placidium squamulosum, Сaloplaca marmorata, Rinodina bischoffii.

Екологічна характеристика. Біотоп являє собою петрофітний варіант гірських степів, поширених на різних висотах на вапнякових скелях, останцево-денудаційних та куестових підвищеннях за умови постійної ерозії, де займають схили різної експозиції крутизною до 30° та опуклі вершини гребенів. Ґрунти гірські лучно-степові карбонатні чорноземовидні на елювії та делювії вапняків та скелетні рендзини (дерново-карбонатні), Гумусу 6–10%, реакція від слабкокислої до слабколужної (рН 6,0–6,9).

Поширення: в Європі – Альпійський, Паннонський, Середземноморський біогеографічні регіони (наявні аналоги на Балканах та Зах. Закавказзі); в Україні – Евксинська і Карпатсько-Альпійська провінції (Гірськокримський і Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округи).

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAsphodeline lutea, Chamaecytisus wulfii, Eremurus spectabilis, Festuca saxatilis, Jovibarba hirta, Lepidium turczaninovii, Medicago rupestris, M. saxatilis, Onobrychis pallasii, Paeonia tenuifolia, Salvia scabiosifolia, Satureja taurica, Securigera elegans, Sempervivum marmoreum, S.  montanum, Sedum antiquum, Stipa capillata, S. lithophila, S. oreades, S. pulcherrima agg., Viola oreades; з Резолюції 6 Бернської конвенціїStipa syreistschikowii; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: розробка кар’єрів, добування корисних копалин, надмірний випас, штучне заліснення, надмірна рекреація.

Менеджмент: видалення всохлих чагарників та самосіву деревних рослин; випасання великої рогатої худоби на сусідніх лучно-степових ділянках з метою уникнення заростання петрофітних степів.

Автори: Я.П. Дідух, Ю.А.Вашеняк, О.Є. Ходосовцев.

 

.