Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.2 Петрофітні степи

Т1.2.1 Петрофітні степи на силікатних субстратах / Petrophyte steppes on siliceous substrata

EUNIS: E1.11 Euro-Siberian rock debris swards / Європейсько-сибірські угруповання на продуктах вивітрювання скель.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.11 Euro-Siberian rock debris swards / Європейсько-сибірські угруповання на продуктах вивітрювання скель.

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: –

Зелена книга України: 90. Угруповання формації ковили гранітної (Stipeta graniticolae); 108. Угруповання формації грабельків Бекетова (Erodieta beketowii).

Синтаксономія: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947, Festucetalia valesiacae Soó 1947, Poo bulbosae-Stipion graniticolae Vynokurov 2014. 

Характерні види: вищі судинні рослиниAchillea ochroleuca, Allium paniculatum agg., Alyssum murale, Artemisia marschalliana, Carex supina, Centaurea stoebe agg., Cephalaria uralensis, Cleistogenes bulgarica, Eremogone rigida, Gagea bohemica, Jurinea granitica, Minuartia setacea agg., Phleum phleoides, Poa bulbosa, Potentilla incana, Psammophiliella muralis, Pulsatilla pratensis, Rumex acetosella, Seseli pallasii, Stipa graniticola. Всього характерних видів – 22; порогове значення – 6.

Cтруктура: домінанти чагарникового ярусу – Spiraea crenata, Caragana frutex, C. mollis; домінанти трав’яного ярусу – Botriochloa ischaemum, Poa bulbosa, Potentilla incana, Stipa graniticola.

Екологічна характеристика. Гранітні та гнейсові відслонення Українського кристалічного щита в межах степової зони. Біотопи формуються переважно у верхній та середній частині схилів різної експозиції та крутизни. Ґрунти неглибокі, чорноземні.

Поширення: в Європі – Степовий біогеографічний регіон; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова провінція (Придніпровська височина, Приазовська височина), в місцях виходу кристалічних порід. Долини річок Південний Буг, Інгул, Інгулець, Берда, Кальміус та ін.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAchillea glaberrima, Centaurea pseudoleucolepis, Dianthus hypanicus, Erodium beketowii, Onosma graniticola, O. tanaitica, Pulsatilla pratensis, Silene hypanica, Stachys angustifolia, Stipa graniticola, Thymus kaljmijussicus, Tulipa graniticola; з Резолюції 6 Бернської конвенції Achillea glaberrima, Centaurea pseudoleucolepis (як Centaurea margaritacea subsp. pseudoleucolepis), Dianthus hypanicusз додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, заліснення, перевипас.

Менеджмент: видалення особин дерев та чагарників, не властивих цим біотопам, помірний випас. 

Автор: Д.С. Винокуров

.