Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т6 Галофітні трав’яні біотопи

Т6.2 Мезофітні галофітні трав’яні біотопи

EUNIS: A2.54 Low-mid saltmarshes / Середньо-низькотравні засолені марші, D6.11 Interior European reflexed saltmarsh-grass (Puccinellia distans) meadows / Внутрішні європейські засолені луки з Puccinellia distans, E6.11 Mediterranean sea-lavender salt steppes / Середземноморські кермекові засолені степи, E6.2116 East Pannonic Limonium-Artemisia salt steppes / Східно-Паннонські засолені степи з Limonium та Artemisia, E6.213 Pannonic solonetz hollows / Паннонські знижені солонці, E6.2215 Western Pontic Limonium-Artemisia salt steppes / Західно-Понтичні засолені степи з Limonium та Artemisia, E6.222 Western Pontic saline meadows / Західно-Понтичні засолені луки, E6.223 Western Pontic solonetz hollows / Західно-Понтичні солонцеві зниження, E6.227 Sarmatic saline meadows / Сарматські засолені луки, Е6.228 Sarmatic solonetz hollows / Сарматські знижені солонці.

Резолюція 4 Бернської конвенції: A2.5 Coastal saltmarshes and saline reedbeds / Прибережні засолені болота (марші) і засолені очеретяні зарості, D6.1 Inland saltmarshes / Внутрішньоконтинентальні засолені болота (марші), E6.2 Continental inland salt steppes / Внутрішньоконтинентальні засолені степи (частково).

Додаток І Оселищної Директиви: 1340*Inland salt meadows / Континентальні засолені луки, 1530 Pannonic salt steppes and salt marshes / Паннонські  засолені степи та засолені болота (марші).

UkrBiotop: Е1.4 Галофітні луки з карбонатним, сульфатним та хлоридним засоленням; Е1.41 Мезофільні галофітні луки на вологих ґрунтах; Е1.413 Еугалофітні луки на солонцюватих та солонцевих ґрунтах.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988, Plantagini salsae-Artemision santonicae Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011; Puccinellietalia Soó 1947, Puccinellion limosae Soó 1933.

Характерні види: вищі судинні рослиниArtemisia santonica, Camphorosma annua, Elytrigia elongata, Limonium gmelinii, L. meyeri, L. tomentellum, Plantago salsa, Puccinellia distans, P. limosa, Spergularia marina, Taraxacum bessarabicum. Всього характерних видів – 11; порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Artemisia santonica, Elytrigia elongata, Limonium spp., Puccinellia distans, Spergularia marina, S. salina, Taraxacum bessarabicum.

Екологічна характеристика. Біотопи являють собою короткозаливні середньо-високотравні помірно засолені луки з помірним та недостатнім зволоженням, які формуються на лучних солонцевих та солонцюватих ґрунтах і зазнають значного впливу випасу та/або сінокосіння. Займають вирівняні ділянки або пологі схили, часом значної площі. Поширені по прибережних територіях приморської смуги, у річкових заплавах і на лесових терасах з ущільненими засоленими піщано-глинистими ґрунтами. Трапляються в місцях кар’єрного видобування солі та поблизу соляних джерел. Засолення хлоридне, хлоридно-сульфатне, сульфатне, рідше – сульфатно-содове.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний, Континентальний, Паннонський, Середземноморський, Степовий біогеографічні регіони; в Україні – Понтична степова, Східноєвропейська лісостепова, Паннонська лісостепова провінції.

Репрезентативність: A. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниLimonium tschurjukiense, Lepidium syvaschicum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: надмірний випас та викошування, інвазії адвентивних видів рослин.

Менеджмент: регулювання інтенсивності випасання, нормування викошування.

Автор: Т.П. Дзюба.

.