Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т5 Трав’яні узлісся та галявини

Т5.1 Термоксерофільні узлісся та галявини

EUNIS: Е5.21 Xero-thermophile fringes / Ксеротермофільні узлісся.

Резолюція 4 Бернської конвенції: –

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop: Е:4.12 Термофільні узлісні біотопи на достатньо багатих ґрунтах.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962, Antherico ramosi-Geranietalia sanguinei Julve ex Dengler in Dengler et al. 2003, Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962.

Характерні види: вищі судинні рослиниAnemone sylvestris, Betonica officinalis, Campanula bononiensis, C. persicifolia, C. rapunculoides, Chamaecytisus albus, C. blockianus, C. rochelii, Clematis integrifolia, C. recta, Dictamnus albus, Digitalis grandiflora, Dracocephalum austriacum, Euphorbia volhynica, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, Inula hirta, I. salicina, Laserpitium latifolium, Lathyrus niger, Melampyrum cristatum, Origanum vulgare, Peucedanum cervaria, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, Pyrethrum corymbosum, Rosa gallica agg., Stachys recta, Trifolium alpestre, T. montanum, T. rubens, Veronica teucrium, Verbascum nigrum, Vicia cassubica, V. tenuifolia, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta. Всього характерних видів – 37; порогове значення – 7.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Campanula bononiensis, Laserpitium latifolium, Peucedanum cervaria, Pyrethrum corymbosum та Geranium sanguineum, Inula hirta, Trifolium alpestre, Vicia cassubica, V. tenuifolia.

Екологічна характеристика. Біотопи формуються в екотонній смузі по узліссях і галявинах термофільних дубових та світлих дубово-соснових лісів, у контакті з ділянками лучних степів та ксеротермних чагарникових заростей. Трапляються на пологих теплих cхилах з багатими дерново-карбонатними або лесовими ґрунтами, а також на легких супіщано-суглинистих дерново-підзолистих ґрунтах, що підстеляються кристалічними породами, карбонатною мореною або суглинками.

Поширення: в Європі Континентальний, Паннонський, Атлантичний і Бореальний (південна частина) біогеографічні регіони; в Україні – Паннонська лісостепова, Східноєвропейська лісосова, Східноєвропейська лісостепова, Центральноєвропейська широколистянолісова провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAdonis vernalis, Chamaecytisus albus, C. rochelii, Dictamnus albus, Dracocephalum austriacum, D. ruyschiana, Echinops exaltatus, Euphorbia valdevillosocarpa, E. volhynica, Iris pseudocyperus, Gymnadenia conopsea, Ligularia glauca, Orchis mascula, O. purpurea, O. signifera, O. ustulata (як Neotinea ustulata), Rosa czackiana Besser (Rosa gallica L. agg.), Securigera elegans, Trifolium rubens; з Резолюції 6 Бернської конвенціїAdenophora lilifolia, Dracocephalum austriacum; з додатків II, IV Оселищної ДирективиAdenophora liliifolia, Dracocephalum austriacum.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, нерегламентована рекреація, випас.

Менеджмент: видалення самосіву дерев та кущів.

Автор: Д.М. Якушенко.

.