Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т4 Альпійські і субальпійські трав’яні біотопи

Т.4.7 Гірські високотравні рудералізовані щавельники

EUNIS: E5.58 Alpine Rumex communities / Угруповання щавлю альпійського.

Резолюція 4 Бернської конвенції: Е5.5. Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands / Субальпійські вологі і мокрі високотравні й папоротеві угруповання.

Додаток I Оселищної Директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів.

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944, Senecioni rupestris-Rumicetalia alpini Mucina et al. 2016, Rumicion alpini Scharfetter 1938.

Характерні види: вищі судинні рослиниCarduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Galeopsis speciosa, Plantago major, Poa annua, Ranunculus repens, Rumex alpinus, Stellaria media, S. nemorum, Urtica dioica, Veratrum album, Veronica humifusa. Всього характерних видів – 12; порогове значення – 6.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Deschampsia cespitosa, Poa annua, Ranunculus repens, Rumex alpinus.

Екологічна характеристика. Субальпійські нітрофільні угруповання гір Європи, які поширені на пологих вирівнянних ділянках вздовж верхньої межі лісу, на плоских вершинах другорядних хребтів, терасах та інших місцях стійбищ худоби до висоти 1720 м н.р.м.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська провінція лісів та високогірної рослинності.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлено; з Резолюції 6 Бернської конвенціїTozzia carpatica; з додатків II, IV Оселищної ДирективиTozzia carpatica.

Загрози: останніми роками, у зв’язку із занепадом відгінного скотарства, заповіданням значних високогірних масивів, спостерігається поступове згасання щавельників і відновлення на їх місці корінних лісових угруповань і чагарникового криволісся.

Менеджмент: підтримка полонинського господарства.

Автори: І.І. Чорней, Д.М. Якушенко, Р.Я. Кіш.

.