Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т2 Мезофітні трав’яні біотопи

Т2.1 Ксеромезофітні алювіальні луки

EUNIS: E1.72 Agrostis-Festuca grassland / Луки з домінуванням видів Agrostis та Festuca.

Резолюція 4 Бернської конвенції: –

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: Е1.31 Луки на збіднених дерново-підзолистих ґрунтах на піщаних відкладах.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986, Agrostion vinealis Sipailova et al. 1985.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrostis vinealis, Carex praecox, Dianthus borbasii, Koeleria delavignei, Poa angustifolia, Rumex thyrsiflorus. Всього характерних видів – 6; порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis vinealis, Carex praecox, Koeleria delavignei, Poa angustifolia.

Екологічна характеристика. Біотопи поширені переважно у заплавах великих та середніх річок, значно рідше – у позазаплавних умовах. Приурочені переважно до підвищених елементів рельєфу – грив та гряд прируслової та центральної, дуже рідко – притерасної частини заплави, інколи – до міжгрядних рівнинних ділянок. Для даного типу біотопів характерні добре дреновані дернові, рідше лучні, різною мірою задерновані алювіальні слабо оглеєні пухкі піщані, пилувато-піщані супіщані та рідко суглинисті ґрунти, із слабокислою або нейтральною реакцією ґрунтового розчину, які щорічно збагачуються поживними речовинами під час весняної повені, і ґрунтовими водами на глибині до 1,5 м. 

Поширення: в Європі – Континентальний біогеографічний регіон; в Україні – Східноєвропейська лісова провінція (Центральнополіський, Київський правобережний, Лівобережнополіський, Неруссо-Деснянський, Присеймський округи); Східноєвропейська лісостепова провінція (Північний Правобережнопридніпровський, Центральний Правобережнопридніпровський, Лівобережнодніпровський, Північний Лівобережний, Полтавський, Сумський, Харківський округи).

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: А.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниGladiolus imbricatus, G.  tenuis, Fritillaria meleagroides, Orchis coriophora (як Anacamptis coriophora), O. militaris, O. ustulata (як Neotinea ustulata); з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, перевипас, гідробудівництво, рекреація.

Менеджмент: помірний випас, сінокосіння, видалення самосіву дерев та кущів.

Автор: А.А. Куземко

.