Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

T1.6. Середземноморські ксеротичні біотопи з переважанням однорічників

EUNIS: E1.3 Mediterranean xeric grassland / Середземноморські сухі трав’яні угруповання; E1.6 Subnitrophilous annual grassland / Субнітрофільні однорічні трав'яні угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.3 Mediterranean xeric grassland / Середземноморські ксеротичні трав’яні угруповання.

Додаток І Оселищної Директиви: 6220*Pseudo-steppe with grasses and annual of the Thero-Brachpodietea / Несправжні степи зі злаками та однорічниками класу Thero-Brachypodietea.

UkrBiotop: E5.111 Саванноїди з домінуванням середземноморських мезоксерофільних багаторічників з участю ефемерів; E5.112 Саваноїди з домінуванням середземноморських озимих ефемерних злаковників (Hordeum, Haynaldia, Aegilops, Taeniatherum) на коричневих карбонатних ґрунтах.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Stipo-Trachynietea distachyae S. Brullo in S. Brullo et al. 2001, Ptilostemono stellati-Vulpietalia ciliatae Mucina 2016, Diantho humilis-Velezion rigidae Korzhenevskii et Kliukin ex Didukh et Mucina 2014; Chenopodietea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952, Hordeion murini Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936, Aegilopsetum biunciali-cylindricae Levon 1996. 

Характерні види: вищі судинні рослиниAchnatherum bromoides, Aegilops triuncialis agg., Anisantha sterilis, Dianthus humilis, Dasypyrum villosum, Helianthemum salicifolium, Hordeum bulbosum, H. leporinum, Medicago rigidula, Taeniatherum crinitum, Trifolium angustifolium, T. leucanthum, T. scabrum, Vulpia ciliata, Ventenata dubia. Всього характерних видів – 15; порогове значення – 3.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Aegilops triuncialis, Anisantha sterilis, Dasypyrum villosum, Hordeum bulbosum, H. leporinum, Poterium polygamum, Vulpia ciliatа.

Екологічна характеристика. Поширені на коричневих добре розвинутих або змитих щебенистих піщаних ґрунтах, скелях, осипах, Уміст гумусу невисокий (до 4%). рН від нейтральної і слабколужної (6,8–7,3) у верхніх до лужної (рН 8) у нижніх горизонтах. Клімат субсередземноморський при позитивних зимових температурах (0 – +4°), середній липня 23–24°С, середньорічній 12–14°С, і низькій кількості опадів (270–600 мм), більшість яких випадає у осінньо-весняний період. Характеризуються різною змінністю зволоження протягом сезону. Розвиток переривається зимовим періодом спокою (грудень-березень) та літнім періодом засухи (друга половина червня-серпня), коли травостій висихає.

Поширення: в Європі – Середземноморський біогеографічний регіон; в Україні – Евксинська провінція (Південний берег Криму), Понтична степова провінція (зрідка у Причорномор’ї).

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниHimantoglossum caprinum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – Himantoglossum caprinum; з додатків II, IV Оселищної Директиви Himantoglossum caprinum.

Загрози: забудова приморських зон, надмірна рекреація, терасування схилів, засмічення.

Менеджмент: помірний випас, обмеження та регулювання рекреаційного навантаження.

Автор: Я.П. Дідух

.