Український геоботанічний сайт

Біотопи України

М. МОРСЬКІ БІОТОПИ

М1 Зона субліторалі

М1.1 Скелі та інші тверді субстрати в зоні субліторалі

М1.1.3 Макрозообентос на скелях та інших твердих субстратах в зоні субліторалі

.