Український геоботанічний сайт

Біотопи України

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

П2 Приморські біотопи, що формуються на гальці

П2.2 Галькові береги вище лінії прибою / Shingle beaches above the driftline

EUNIS: B2.2 Unvegetated mobile shingle beaches above the driftline / Незарослі рухливі галькові береги над супралітораллю; B2.3 Upper shingle beaches with open vegetation / Верхні галькові береги з розрідженою рослинністю; B2.4 Fixed shingle beaches with herbaceous vegetation / Стабільні галькові береги з трав’яною рослинністю.

Резолюція 4 Бернської конвенції: B2.3 Upper shingle beaches with open vegetation / Верхні галькові береги з розрідженою рослинністю.

Додаток І Оселищної Директиви: 1210 Annual vegetation of drift lines / Однорічна рослинність лінії прибою.

UkrBiotop: В:2.1112 Екотопи супраліторальної смуги на гальках з участю Lactuca tatarica, Heliotropium europaeum, Trachomitum spp., Atriplex spp.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Cakiletea maritimae Tüxen et Preising ex Braun-Blanquet et Tüxen 1952, Thero-Atriplicetalia Pignatti 1953, Cakilion euxinae Gehu et al. 1994.

Характерні види: вищі судинні рослиниCakile euxina, Glaucium flavum, Salsola kali subsp. pontica. Всього характерних видів – 3; порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусуCakile euxina та Salsola kali subsp. pontica, Salicornia herbacea, Atriplex spp., Euphorbia spp. (однорічники), рідше Glaucium flavum (малорічник) та Crambe maritima subsp. pontica (багаторічник).

Екологічна характеристика: біотоп займає верхню частину галькової супраліторалі, яка, зазвичай є сухою, однак періодично запліскується морськими хвилями та бризками під час штормів, або сильних нагінних вітрів. Біотоп характеризується екстремальними умовами, внаслідок періодичного затоплення, високої рухливості гальки та значного засолення. Займає смугу до 50 м завширшки вздовж кам’янистого морського узбережжя. Рослинний покрив дуже розріджений, нерівномірний.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Середземноморський, Степовий, та Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова підпровінція: Центральнокримський та Керченсько-Таманський округи. Поширені вузькою смугою вздовж узбережжя з кам’янистими берегами Чорного та Азовського морів на Кримському півострові.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: А.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCalystegia soldanella, Crambe maritima, Euphorbia paralias, Glaucium flavum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені..

Загрози: забудова та укріплення прибережної зони, надмірне рекреаційне навантаження, засмічення твердим сміттям.

Менеджмент: моніторинг дотримання законодавства щодо прибережної морської захисної смуги, регулювання рекреаційного навантаження, прибирання сміття.

Автор: І.І. Мойсієнко.

.