Український геоботанічний сайт

Біотопи України

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

П2 Приморські біотопи, що формуються на гальці

П2.1 Галькові пляжі лінії прибою / Shingle beaches driftline

EUNIS: B2.1 Shingle beaches driftline / Галькова супралітораль.

Резолюція 4 Бернської конвенції: B2.1 Shingle beaches driftline / Галькова супралітораль.

Додаток І Оселищної Директиви: 1210 Annual vegetation of drift lines / Однорічна рослинність лінії прибою.

UkrBiotop: В:2.1111 Екотопи рухомих галечникових субстратів вздовж лінії прибою без рослинного покриву.

Зелена книга України:

Синтаксономія: фрагменти Cakiletea maritimae Tx. et Preising ex Br.-Bl. еt Tx. 1952, Thero-Atriplicetalia Pignatti 1953, Cakilion euxinae Gehu et al. 1994. 

Характерні види: зазвичай біотоп позбавлений рослинності.

Структура: не виражена.

Екологічна характеристика. Біотоп займає нижню частину галькової супраліторалі, яка є вологою унаслідок постійної дії морських хвиль. Знаходиться вище урізу води в зоні розсіювання хвилеприбійного потоку. Зазвичай представлена вузькою смугою 1–2 м завширшки, ширина якої постійно змінюється залежно від сили хвиль. Морська вода тут рухається по пляжу вгору, тобто проти градієнту гравітації, а потім стікає назад у море. Біотоп часто збагачений відкладеними водою органічними матеріалами, проте мінеральні форми азоту не накопичуються через вимивання. Біотоп характеризується екстремальними умовами, через постійну рухливість гальки та значне засолення. Рослинний покрив відсутній. Лише іноді у верхній частині трапляються однорічники Cakile euxina та Salsola kali subsp. pontica.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Середземноморський, Степовий та Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова підпровінція: Центральнокримський та Керченсько-Таманський округи. Поширені вузькою смугою вздовж узбережжя з кам’янистими берегами Чорного та Азовського морів на Кримському півострові.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: А.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниGlaucium flavum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: забудова та укріплення прибережної зони, надмірне рекреаційне навантаження, засмічення твердим сміттям.

Менеджмент: моніторинг дотримання законодавства щодо прибережної морської захисної смуги, регулювання рекреаційного навантаження, прибирання сміття.

Автор: І.І. Мойсієнко

.