Український геоботанічний сайт

Біотопи України

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

П1 Приморські біотопи, що формуються на піску

П1.6 Вологі і мокрі зниження між дюнами / Moist and wet dune slacks

EUNIS: B1.8 Moist and wet dune slacks / Вологі і мокрі зниження між дюнами.

Резолюція 4 Бернської конвенції: B1.8 Moist and wet dune slacks / Вологі і мокрі зниження між дюнами.

Додаток І Оселищної Директиви: 2190 Humid dune slacks / Вологі міждюнні уголовини.

UkrBiotop:

Зелена книга України: 124. Угруповання формації меч-трави болотної (Cladiеtа mariscі).

Синтаксономія: Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952, Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934, Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934; Crypsietea aculeatae Vicherek 1973, Crypsietalia aculeatae Vicherek 1973, Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948; Therosalicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Therosalicornietalia Pignatti 1952, Therosalicornion Br.-Bl. 1933; Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Scorzonero-Juncetalia gerardi Vicherek 1973, Juncion gerardii Wendelberger 1943; Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941, Bolboschoenetalia maritimi Hejný in Holub et al. 1967, Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941; Magnocaricetalia Pignatti 1953, Magnocaricion elatae Koch 1926.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrostis maeotica, A. sabulicola, Artemisia santonica, Carex distans, Elytrigia elongata, Juncus gerardii, Phragmites australis, Schoenus nigricans, Scirpoides holoschenus, Spergularia marina. Всього характерних видів – 10; порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis gigantea, A. maeotica, Artemisia santonica, Carex distans, C. acutiformis, Elytrigia elongata, Scirpoides holoschenus, Juncus gerardii, J. maritimus, Phragmites australis.

Екологічна характеристика. Вологі і мокрі приморські міждюнні уголовини досить сильно відрізняються між собою за екологічними умовами, та, відповідно, синтаксономічними особливостями. Вони можуть бути, як солоноводними, так і прісноводними; постійно чи сезонно обводнені. Рівень обводнення, як правило, сильно коливається протягом року. Як і дюни, що їх оточують, вони приурочені до піщаних ґрунтів. Рослинний покрив різноманітний, коливається від слабкогалофітних до сильногалофітних угруповань.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний, Континентальний, Середземноморський та Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова підпровінція: Дунай-Дністровський, Одеський, Нижньодніпровський, Дніпровсько-Азовський, Приазовський, Присиваський, Центральнокримський, Керченсько-Таманський округи. Поширені вузькою, або більш-менш широкою смугою вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, яка часто переривається як природними бар’єрами – кам’янистими берегами, лесово-глинистим кліфом, солончаками тощо, так і антропогенними – забудова, берегоукріплюючі конструкції тощо.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниOrchis coriophora (як Anacamptis coriophora), O.palustris (як A. palustris), O.picta (як A. picta), Cladium mariscus, Chrysopogon gryllus; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: забудова та укріплення прибережної зони, надмірне рекреаційне навантаження, засмічення твердим сміттям, заліснення, спонтанне заростання Elaeagnus angustifolia.

Менеджмент: моніторинг дотримання законодавства щодо прибережної морської захисної смуги, регулювання рекреаційного навантаження, прибирання сміття, видалення Elaeagnus angustifolia.

Автор: І.І. Мойсієнко

.